Fiske är ett av svenskarnas vanligaste fritidsintressen. Under 2017 ägnade sig 1 352 000 människor åt fritidsfiske vid minst ett tillfälle och över en halv miljon av dem fiskade i havet.
Men hur folk fiskar och vad man faktiskt får upp varierar mycket längs vår 2 400 kilometer långa kuststräcka mellan Haparanda i norr till Strömstad i väster.

– Det är intressant att se hur fisket skiljer sig mellan olika områden. Både vad gäller de redskap man använder och hur fångsterna ser ut. Fritidsfisket i Sverige är omfattande och därför behövs det god kunskap om utövarna, var man fiskar och vad som fångas, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Av rapporten framgår till exempel att turbåtsfisket av framför allt torsk är väldigt vanligt i Öresund, medan mängdfångande redskap (burar, tinor och nät) används i större utsträckning i Bottenviken och Bottenhavet samt i Skagerrak. I mellersta Östersjön är spinnfisket efter abborre och gädda särskilt populärt, medan fiske från båt är stort på västkusten, där makrill dominerar fångsterna.

– Rapporten ska både kunna ge allmänheten en bra bild av hur fisket ser ut på olika platser, och dels användas som underlag för vår fiskförvaltning. Det blir ett dokument vi kan gå tillbaka till i många sammanhang i vårt arbete med regelverk och liknande, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Fritidsfiskarnas totala fångst i havet och längs kusten uppgick till 7 974 ton under 2017, och den art som fångades i störst utsträckning var makrill, följt av torsk, abborre och sill/strömming.