Rapporten visar att sjukdomsproblemen i stort inte orsakats av miljögifter, och inte heller kan en brist på B-vitaminet tiamin ensamt förklara laxarnas ohälsa.

-Resultaten visar att det kan finnas en hormonell påverkan genom förhöjda glukosvärden i laxarna från Umeälven, samt förändrade halter av sköldkörtelhormoner i laxarna från Torneälven och Umeälven, säger t f statsveterinär Charlotte Axén vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Dödligheten har varierat mellan bestånden och mellan åren. Varför dödligheten är hög i vissa älvar och låg i andra vet man ännu inte. Analysarbetet pågår fortfarande och under våren tittar man bland annat djupare på tiamin-data och olika miljöfaktorer. Det arbetet beräknas vara klart i juni.