Marine Stewardship Council, MSC, är en internationella organisation som utfärdar miljömärkning för hållbart fiske och spårbara leveranskedjor. Mer än 300 fisken i över 34 länder är certifierade enligt MSC:s standard och över 35 000 sjömatsprodukter över hela världen bär det blå märket.

DNA-tester används för att upptäcka felmärkning av arter. I den genomförda studien, som publicerats i tidskriften Current Biology, fann man att 1389 MSC-produkter var märkta korrekt, 13 (0.92 %) var felmärkta.

Den siffran kan jämföras med en tidigare gjord meta-analys av 4500 DNA-testade fisk- och skaldjursprodukter från 51 vetenskapliga artiklar som visade att 30 % av produkterna var felmärkta.

Enligt artikelförfattarna indikerar studien att miljömärkning, DNA-analyser och övervakning av försörjningskedjan är ett effektivt sätt att motverka fusk.

- Användningen av DNA-analyser för att upptäcka om arters bytts ut i fiskförsörjningskedjan har hittills visat nedslående resultat. Vår forskning ställer detta på huvudet och visar hur vi kan tillämpa liknande teknik för att visa på framgången för miljömärkning, säger Rob Ogden, vid universitetet i Edinburgh i en intervju med The Guardian.