Den brittiska tankesmedjan NEF analyserar varje år de högst tillåtna fångstmängderna (TAC) som i december fastställs vid EU:s kvotförhandlingar inför kommande år, och jämför dem med vad forskarna i det internationella havsforskningsrådet (ICES) ansett vara hållbart. NEF analyserar också vilka av EU:s medlemsstater som gynnas mest om TAC satts över de vetenskapliga råden.

Enligt årets rapport ”Landing the Blame” har Sverige gått från nionde till första plats i ligatabellen, med över 52 % av 2019 års TAC satt högre än de vetenskapliga råden.

- Det beror till största delen på TAC-besluten för sill i Skagerrak och Kattegatt och för makrill i hela Nordostatlanten. Kvotöverskridandet för sillen i Skagerrak och Kattegatt är något överskattat i rapporten eftersom man inte tagit någon hänsyn till att sillen där består av två bestånd med olika status. Men TAC-beslutet var ändå långt högre än de vetenskapliga rekommendationerna. Dessa kvoter är relativt stora i ton för svensk del, och därför blir andelen som överskrider råden extra hög för Sverige 2019, säger Daniel Valentinsson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

Storbritannien är tvåa på listan med 24,3 procent av TAC satta högre än rådgivningens rekommendationer, följt av Irland med 21,7%. I ton räknat är dock Sverige inte värst med sina 17 369 ton. Britterna planerar att fiska nära 107 000 ton mer än ICES rekommenderar, följt av Danmark (nära 50 000 ton) och Irland (drygt 34 000 ton).

Sverige tycks alltså dra nytta av de högt fastställda fiskekvoterna. Men om Sverige verkligen är boven i dramat är svårt att veta, enligt rapportförfattaren Griffin Carpenter på NEF som efterlyser mer transparens i EU:s fiskekvotförhandlingar.

– Kanske tryckte Sverige på för att forskarnas rekommendationer skulle följas. Men det faktum att detta är förhandlingar bakom stängda dörrar gör att vi inte kan se vilka dokument som lagts fram och gör att vi inte har någon aning om vilka som är bovarna, säger Griffin Carpenter till Sveriges Radio.

NEF uppskattar att drygt 300 000 ton för mycket fisk tas upp, för de bestånd som låter sig jämföras av de sammanlagt 120 kvoter som förhandlades fram av EU i december 2018. En av rapportens slutsatser är att det är långt kvar till EU:s mål: att uppnå maximal hållbar avkastning (MSY)

- Med ett år kvar och faktum att nära hälften av TAC-besluten sätts högre än de vetenskapliga rekommendationerna visar rapporten tydligt att det är lång väg kvar för EU-länderna att uppnå sitt eget beslutade mål om att fiska enligt MSY senast 2020, säger Daniel Valentinsson.