Forskarna vid Marine Biological Laboratoty i Massaschusetts, USA skar av den övre delen av ryggmärgen på havsnejonögon. Till en början kunde fiskarna enbart röra sina huvuden, men efter bara elva veckor hade fiskarna återfått full rörlighet. Under den här tiden återskapades nervfibrerna och reparerade skadan. När forskarna ytterligare en gång kapade ryggmärgen på exakt samma ställe återupprepades nervåterväxten, och fisken återfick återigen sin rörlighet.

Nu hoppas forskarna att ytterligare studier ska avslöja varför just havsnejonögon tycks vara bättre än många andra arter på att återskapa ryggmärg. Studierna skulle också kunna ge ledtrådar till varför däggdjur inte har samma förmåga.