Haven har en avgörande betydelse för att reglera klimatet på vår planet. Över 90 procent av värmeöverskottet som våra utsläpp har orsakat har värmt upp havens enorma vattenmassor istället för vår luft. Det ska vi ytterst tacksamma för. Annars hade det varit outhärdligt att leva här.

Svårigheterna med att mäta den samlade temperaturen i världshaven har varit stora, men flera nya metoder och beräkningar har nu gjort detta möjligt. Det kommer att göra prognoserna bättre framöver.

- Den globala uppvärmningen visar sig mycket tydligare i oceanerna än i atmosfären, säger Zeke Hausfather, en av författarna av artikeln i Science, till The Guardian.

De nya studierna visar att uppvärmningen av haven har pågått stadigt sedan början av 1900-talet. Enbart det faktum att vattnet tar mer plats vid högre temperaturer gör att vattennivåerna kommer att höjas med 30 cm vid seklets slut. Tillsammans med glaciärernas avsmältning kommer det att ge minst en meters höjning år 2100.