Det är Polarforskningssekretariatet som nu planerar för ett nytt forskningsfartyg som ska kunna ersätta isbrytaren Oden. Förhoppningen är att det nya fartyget ska tas i drift någon gång i mitten på nästa decennium.

– Det blir ett fartyg som är kraftigare än Oden och är drivet av metanol, vilket inte ger utsläpp. Vi är miljöforskare och måste föregå med gott exempel, säger Katarina Gårdfeldt, chef för polarforskningssekretariatet, i en intervju till Sveriges radio.

Om planerna blir verklighet beräknas det nya fartyget kosta cirka 1,2 miljarder kronor att bygga, och Katarina Gårdfeldt hoppas att finansieringen går att lösa genom samverkan med privata företag.

Isbrytaren Oden levererades till Sjöfartsverket 1989 och blev 1991 första icke atomdrivna ytfartyg att nå Nordpolen. Fram till idag har Oden genomfört sammanlagt sju forskningsexpeditioner till Nordpolen och under sex säsonger arbetat i Antarktis.