Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin bedömning av hur den svenska havsmiljön mår, en del i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv. Bedömningen bygger på miljödata från åren 2011-2016 om bland annat övergödning, farliga ämnen, fisk och skaldjur och marint skräp.

Sammanfattningsvis:
Påverkan på havsmiljön av mänskliga aktiviteter är idag för stor.
Tillståndet för flesta marina arter och livsmiljöer i svenska hav behöver förbättras.
Svenska hav skulle kunna ge större samhällsekonomisk nytta om de var friskare.