I Öresund möts Östersjöns avrinnande bräckta vatten och Kattegatts tillrinnande saltvatten. Två hav med starka strömmar skapar ett sällsynt koncentrat av marina naturmiljöer på gränsen av sina utbredningsområden.

På grunda bottnar finns ovanligt vida och rika ålgräsängar och blåmusselbankar samt en stor del av Östersjöns naturmiljöer. Från ungefär 25 meters djup är salthalten hög och här finns några av Öresunds hemligheter – unika samhällen med kräftdjur och hästmusslor samt en stor del av Västerhavets övriga naturmiljöer.

Under de senaste decennierna har ett tålmodigt miljöarbete bedrivits på både dansk och svensk sida av Sundet och fått omfattande effekt. Till exempel har miljögifterna i fisk minskat till ovanligt låga nivåer. Trålfiskeförbudet från 1932 borgar också för rik tillgång på fisk till både yrkes- och fritidsfiskare.

Öresundsfonden ser gärna att Öresund får status som nationalpark. Inte bara för att det ger ett bättre skydd, utan också för att det ger ett tydligare symbolvärde. Sverige och Danmark bör skapa en nationalpark med gemensamma regler för exploatering, fartygstrafik, utsläpp och fiske. Ett sådant förfarande skulle ge båda länderna ett stort internationellt erkännande.