Alla fartyg övervakas från Havs- och Vattenmyndighetens övervakningscentral i Göteborg dygnet runt. Under första halvåret i år skedde det över 100 misstänkta brott mot trålförbudet i känsliga havsområden rapporterar SR Nyheter.

I många fall är det säkert oskyldiga passager, och ofta kontaktas fartygen och tillfrågas om sina göranden.

Överträdelserna har skett i Kosterfjordens och Väderöfjordens trålfria zoner samt i Bratten. Samtliga områden med värdefulla och känsliga bottenmiljöer som lätt tar skada av trålning.