Kustzonerna längs svenska kusten fungerar som ett filter för de näringsämnen som transporteras via avrinning från land och ut i öppet hav. I snitt filtreras 53 procent av allt kväve och 69 procent av allt fosfor i kustzonen innan det når öppet hav.

Den nya studien visar dock att längs en del av Sveriges östra kust, från strax söder om Gävle till norr om Karlskrona (inkluderat Stockholms skärgård), så tar kustzonen hand om mer näring än vad som kommer transporteras land och luft. Det betyder att kustzonen i detta hjälper till att filtrera näringsämnen även från Östersjöns öppna hav.

Resultaten bygger på en simulering av vattenutbyte och näringsämnens kretslopp i den svenska kustzonen under 1985–2014.