Enligt beräkningarna i den nya studien har världens hav mellan år 1991-2016 varje år tagit emot mer än 13 zettajoule (en zettajoule är en etta följt av 21 nollor). Det är 150 gånger mer värmeenergi än hela jordens produktion av elektricitet per år. Det är också 60 procent mer värmeenergi än den uppskattning som används i FN:s utvärdering av klimatförändringar från 2014.

- Forskare vet att haven tar upp cirka 90 procent av den överskottsvärme som bildas när jorden värms, så att känna till den faktiska energimängden gör det möjligt att uppskatta hur stor värmeökning vi har att vänta vid ytan, säger Ralph Keeling, geofysiker vid University of California-San Diego och medförfattare till artikeln.

Enligt forskarna tyder de nya resultaten på att människans utsläpp av koldioxid måste sänkas med ytterligare 25 procent jämfört med tidigare beräkningar, för att inte passera den kritiska gränsen på två grader för global uppvärmning.

Studien är publicerad i tidsskriften Nature och leddes av forskare från Princeton University och The Scripps Institution of Oceanography vid University of California-San Diego.