Det nya lagförslaget rymmer en lång rad åtgärder. Ett av målen är att år 2021 ska artiklar som plastbestick, sugrör och bomullstops av plast vara helt borta. Förbudet ska inkludera alla artiklar där det finns godtagbara alternativ, vilket beräknas utgöra 70 procent av plastskräpet i haven idag.

Företag ska också i större utsträckning hållas ansvariga för sitt eget avfall. Det innebär till exempel att medlemsstater kan bli skyldiga att se till att tobaksföretagen täcker de kostnader som rör uppsamling av cigarettfimpar, och tillverkare av fiskeredskap måste se till att minst 50 procent av alla tappade redskap bärgas varje år.

Ett av målen är också att till 2025 ska alla medlemsstater vara tvungna att samla i och återanvända 90 procent av alla plastflaskor.

Innan reglerna klubbas måste dock alla enskilda medlemsstater enas.