Det kan tyckas som rätt bleka mål, men det finns stora vinster för både människor och natur om vi lyckas hålla uppvärmningen en halv grad under 2 grader, konstaterar FN:s klimatpanel, IPCC i sin nya rapport. Det är fortfarande möjligt, men kommer att kräva oerhörda insatser på alla områden.

För att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader krävs fördubblade ansträngningar, konstaterar FN:s klimatpanel IPCC. Men att klara det målet skulle gynna hela världen, är budskapet. Exempelvis påverkas ytterligare 10-tals miljoner människor i kustnära områden om temperaturen ökar med 2 grader.

Det finns också ett ökat vetenskapligt stöd för att planetens smärtgräns är 1,5 grader. De stora landisarna på Grönland och i Antarktis riskerar att destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.

Nu är det dags att kavla upp ärmarna!