Havs- och vattenmyndigheten har inför hösten avsatt två miljoner kronor för skrotning av gamla fritidsbåtar.
- Gamla övergivna båtar kan läcka plast och andra farliga ämnen till våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Med den här satsningen hoppas vi att fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HaV, i ett pressmeddelande.

Idag finns cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige. 100 000 av dessa är 40 år eller äldre. Antalet sjöodugliga båtar uppskattas till 62 000 och 2 000 är övergivna skrotbåtar.
I dag finns inget system för producentansvar för fritidsbåtar utan ansvaret för skrotning ligger hos den sista ägaren.

- Vi behöver skrota fler gamla fritidsbåtar om vi ska kunna värna om miljön. Men många båtägare avstår eftersom de tycker det är för dyrt och i stället blir båtarna liggande, på tomter, marinor, båtklubbar och i vattenbryn, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Det finns totalt 25 inlämningsställen för skrotning av båtar runt om i Sverige, men varje år lämnas bara några hundra in. HaV:s medel får endast användas för att betala själva skrotningen och pengarna beräknas kunna räcka till mellan 180 och 360 båtar, beroende på längd och vikt för båten. Man kan lämna in sin båt för återvinning över hela landet.

Här är de regler som gäller för att få ta del av HaV:s skrotningspengar:
- Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo.
- Transport till återvinningscentral betalas av ägaren.
- Eventuell sanering betalas av ägaren.
- Erbjudandet omfattar privatpersoner, företag och båtklubbar.
- Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.