Projektet är döpt till Optimist för havet, och drivs av Håll Sverige Rent, Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet tillsammans.

Plastflaskor, påsar och annat plastskräp som samlas in av frivilliga ska återvinnas och gjutas om till optimistjollar. Syftet är att sprida kunskap om det stora problemet med marin nedskräpning och visar att mycket av den plast som i havet är ett skadligt skräp egentligen är en användbar resurs på land.

- Vi vill skapa framtidstro om att flödet av plastskräp till havet kan minska, och att de unga själva kan vara en del av lösningen genom att helt enkelt inte skräpa ner, säger Marie Björling Duell, förbundsdirektör på Svenska Seglarförbundet.

Genom att vända oss till barn och unga vuxna ökar chansen till en livslång attityds- och beteendeförändring som förhoppningsvis också förs över till kommande generationer. Vi vill tillsammans med våra medlemmar i klubbar runt om i Sverige ta vårt ansvar för miljön och för vår idrottsarena – våra hav och sjöar.