– Det som oroar med läkemedelsrester i våra vatten är att de är gjorda för att vara biologiskt aktiva vid mycket låga koncentrationer, säger Emma Undeman från Stockholms universitets Östersjöcentrum. Vad händer med fiskar och andra djur som utsätts?

Regeringen och Naturvårdsverket satsar totalt 90 miljoner kronor på att få fler reningsverk att investera i avancerad vattenrening. Det kommer att minska utsläppen av både läkemedelsrester och många andra miljögifter till våra vatten.

– Det gäller att pengarna söks av de som påverkar vattenmiljön mest, det vill säga reningsverk som släpper ut sitt avloppsvatten till särskilt känsliga eller värdefulla vattendrag, eller de som är störst och renar mycket vatten, fortsätter Emma Undeman.

Hon har räknat ut att om de 45 största reningsverken runt Östersjön skulle uppgraderas med sådan avancerad reningsteknik så skulle utsläppen av läkemedelsrester halveras.