Orsakerna till att gäddan minskat längs Östersjökusten är bland annat övergödning, utdikning av kustnära våtmarker, exploatering av kustmiljöer och överfiske.

– I vissa delar av Ostkustens skärgårdar är läget väldigt allvarligt. Det är till och med så illa att gäddbestånden har försvunnit från vissa delar, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent i Stockholm, i en intervju för P4 Sörmland.

För att ge gäddan en chans att återhämta sig jobbar nu länsstyrelser mellan Östergötland och Gävleborg med att ta fram ett förslag på åtgärder. Det är huvudsakligen två alternativ som diskuteras, antingen ett totalstopp för gäddfiske under våren eller en total fredning av gädda i utvalda vikar längs kuststräckan när gäddan är som mest känslig.

Samarbetet ska utmynna i ett förslag som lämnas till Havs- och vattenmyndigheten i höst, och de nya reglerna ska kunna träda i kraft tidigast nästa år.
– Jag bedömer att det finns en stor acceptans från den sportfiskande allmänheten för regleringar i fiske, säger Henrik C Andersson.