Belastningen på våra olika havsområden har nu sammanställts från alla länder runt Östersjön ända fram till år 2014. Resultaten visar att tillförseln glädjande nog har fortsatt att minska kraftigt.

- Det visar att alla ländernas omfattande åtgärder för att minska sina utsläpp faktiskt har fått effekt, säger Bo Gustafsson från Baltic Nest Institute vid Stockholms universitet, som är en av författarna till rapporten. Belastningen kommer säkert att fortsätta minska eftersom man byggt nya stora reningsverk i Kalininggrad och Warsawa på senare år.

Det är en lång och omständlig process att sammanställa alla dessa data, därav den långa eftersläpningen. Förra sammanställningen sträckte sig fram till 2006, så det är trots allt mycket ny information som kom med denna rapport. Bland annat uppdaterad information om källorna till belastningen.

- Det är viktigt att förstå varifrån näringsämnena kommer, säger Östersjöforskaren Michelle McCrackin i en analys i webbmagasinet Baltic Eye. Den tydligt största källan i sammanställningen är tillförsel från vattendrag. Den källan är samtidigt den som är svårast att förstå.

Vattendragen transporterar näringsämnen från många diffusa källor, exempelvis från jordbruk, luftnedfall och från samhällen uppströms. Att avgöra hur stor del som exempelvis kommer från jordbruket är svårt, och alla länder både beräknar och rapporterar fortfarande på olika sätt.
- Det borde vi ändra på, menar Michelle McCrackin. Det är viktigt att vi bättre förstår vilka källor som orsakar störst problem för att kunna åtgärda dem på effektivt sätt.