Snurrevadsfiske har använts med framgång i Norge. Det bygger på att fiskar fångas in med rep i en öppen nätmatta och som aldrig når botten, vilket innebär att sälarna inte kommer åt fångsten. Metoden kan användas från små båtar i det kustnära fisket, och förhoppningen är att fiskare ska kunna fortsätta med garnfiske, men slippa skador från sälar.

– Vi får ju förstå situationen som vi lever i, och vi kan ju inte få bort all säl, utan vi får försöka att anpassa oss och så får vi hitta ett redskap som fungerar när det är mycket säl, och det gör det här redskapet, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares Producentorganisation, SFPO, i en intervju för Sveriges radio.

Projektet stöds av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, som har gått in med fem miljoner kronor under ett år som en satsning på det kustnära Östersjöfisket och torsk.