Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. Den nya plattformen kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på en sådan testbädd är Testsite Akvamarin, som ska stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus.

Ett annat exempel är utvecklingen av en testbädd som kan användas för att till exempel undersöka sjöfartens miljöpåverkan och materialförändring i marin miljö, vilket är en kärnfråga för marina installationer såsom våg- och vindkraftverk.

– Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet, säger Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, i ett pressmeddelande.

Bakom samarbetet står Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE, med stöd från Lysekils kommun.