Satsningen är den i särklass största i Skansens historia; i storleksordningen 150 miljoner kronor varav merparten kommer från stiftelsen Baltic Sea 2020. Att den övervägande känslan för Östersjön ska vara positiv är alla inblandade överens om. Och det är många som är involverade i detta projekt. Förutom Skansen och Baltic Sea 2020 ingår Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i det särskilda kunskapsråd som står bakom projektet. Målgruppen är i första hand högstadie- och gymnasieelever, men alla Skansenbesökare är välkomna för att lära sig mer om Östersjöns känsliga ekosystem.