Inför veckans möte i EU:s ministerråd hade EU-kommissionen lagt ett förslag på fiskestopp på ål i hela EU, undantaget Medelhavet och ålar som är mindre än 12 centimeter, så kallad glasål.

På onsdagen avslutades förhandlingarna och resultatet blev ett beslut om tre månaders sammanhängande fiskestopp på ål under hösten 2018, undantaget ålar under 12 centimeter. Begränsningen gäller i alla EU:s vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Fisket efter glasål i Medelhavet omfattas dock inte av något fiskestopp.

Perioden med fiskestopp ska ligga någonstans mellan den 1 september 2018 och 31 januari 2019, men det är upp till medlemsländerna själva att besluta om exakta datum. Beslutet kompletteras av en gemensam deklaration från Europeiska kommissionen och medlemsstaterna som syftar till att ytterligare skydda beståndet av europeisk ål, till exempel i inre vatten, genom en förstärkning av förvaltningsplaner som inbegriper alla stadier av ålens livscykel.

Flera röster är dock kritiska till beslutet. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), som förde Sveriges talan under förhandlingarna, drev linjen att stoppet skulle gälla i alla EU:s vatten och även omfatta fisket av glasål.
- Sverige är oerhört kritiskt till att alla inte tar sitt ansvar. För det här fisket som Sverige, Danmark och andra länder bedriver är väldigt marginellt i förhållande till glasålsfisket som sker främst i Medelhavet. Och där blev det ingen reglering, säger Bucht i en intervju för TT.

Det krav som Alliansen drivit igenom, tillsammans med Sverigedemokraterna, om att just svenska fiskare skulle undantas från fiskestoppet, fick dock inget gehör.
- Det var en i princip omöjlig uppgift att driva en sådan linje. Jag fick inte ens några kommentarer på det, säger Bucht i samma intervju.

Johan Wagnström, fiskedirektör på länsstyrelsen i Skåne, säger i en intervju för SR att fiskestoppet är ett steg i rätt riktning för ålen, men att det också är ett märkligt lotteri för yrkesfiskarna vem som ska stoppas från att fiska.
– Jag tycker att man borde ha stoppat ålfisket i hela Europa, så att ålen får den bästa chansen och alla är med och bidrar, säger han.

– Fiskestoppet på ål i tre månader under hösten 2018 är en delseger för att rädda den känsliga arten. WWF hade helst sett ett totalt stopp av allt ålfiske, men givet hur förhandlingarna sett ut så är detta ett steg i rätt riktning, säger Inger Näslund, havs- och fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF.