1982 förbjöds sandsugning på den svenska sidan av Öresund. På den danska sidan har man dock fortsatt att dock att suga upp sanden, som anses ha bra kvalitet. Till exempel har den använts i betongen under bygget av Köpenhamns tunnelbana.

Sanden tas ofta från grunda och fiskrika bankar, till exempel den stora fiskebanken Disken mellan Helsingborg och Helsingör. Undersökningar och dyk som gjorts i området visar dock att det kan skadorna kan bli långvariga. Utanför Barsbeäck finns till exempel finns ett hål som skapades på 50-talet, och där bottnen fortfarande inte återhämtat sig.

Den ideella föreningen Öresundsfonden skrev i somras ett öppet brev till miljöministrarna i Sverige och Danmark. Sammanlagt 13 miljöorganisationer och 14 kustkommuner på båda sidor sundet skrev under brevet, där man kräver att Öresund ska fredas från sandsugning.

Sveriges miljöminister Karolina Skog (MP) säger i en intervju för SVT att hon tagit upp frågan med den danske miljöministern.
– Det blev då tydligt att vi ser helt olika på den här frågan. Jag är starkt kritisk mot att danskarna fortsätter med sin sandsugning trots att vi vet att det har stora konsekvenser.

Samtidigt som protesterna pågår mot sandsugningen i Öresund så undersöker Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten om just havssand kan vara ett alternativ till naturgrus.
– SGU undersöker om havssand kan vara ett hållbart alternativ till att utvinna naturgrus på land och därmed säkra våra grundvattenförekomster samt bevara natur- och kulturvärden, säger Johan Nyberg, maringeolog på SGU.