Thetis kan innehålla cirka 30 kubikmeter olja, vilket är tio gånger mer än en vanlig oljetank i en villa. Kustbevakningen har dykt och mätt tjockleken på skrovet och Sjöfartsverket har kartlagt fartyget med hjälp av multibeam-ekolod och side scan-sonar som filmar havsbotten och vraket och skapar datorbilder. Nu testar man en ny metod som går ut på att borra hål i skrovet och pumpa upp oljan.

- Förutom att Thetis ligger i en väldigt känslig skärgård med stora naturvärden så ligger vraket också förhållandevis bra till och passar därför som pilotprojekt. Vraket ligger på 30 meters djup, nära en hamn och är i förhållandevis god kondition, säger Christer Larsson, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på Hav.

För att saneringen ska på ett säkert sätt så kommer man till största del att använda fjärrstyrda undervattensrobotar istället för dykare.

Längs Sveriges kuster finns cirka 17 000 fartygsvrak. 300 av vraken klassas som miljöfarliga, och ett 30-tal utgör en akut miljöfara. Kustbevakningen och flera företag har tidigare genomfört ett antal saneringar av nyare vrak där det finns ägare och fartygen är försäkrade. Saneringen av Thetis är första gången som en svensk myndighet tar fram en modell för vraksanering och genomför tömning av olja ur ett äldre, ägarlöst vrak.