I år kryllar bottnarna av liv. Betydligt fler olika arter och fler individer av varje gav dykarna en underbar upplevelse redan vid det första besöket under ytan. Förra gången, år 2009, var det betydligt mer sparsmakat med djurliv.

Den främsta anledningen är skillnader i isens tjocklek under tidigare år. Om isen är tjock kommer mycket lite ljus ner till vattnet, och då blir tillväxten av olika alger mycket liten. Eftersom denna produktion utgör den grundläggande födokällan för alla djuren på havets botten så kommer mängden djur att minska. Om isen är tunn eller har brutits upp helt i området, vilket skett i detta område under de två föregående åren, blir algproduktionen och därmed födotillgången betydligt bättre.

Syftet med expeditionen är att undersöka hur klimatförändringen kan komma att påverka det rika och relativt ostörda livet i Antarktis. Den bygger vidare på tidigare besök från 2001, 2002 och 2009. Det går att följa expeditionen i realtid på Facebook.