– Det är ju viktigt att vi tar en dialog och diskussion med forskarna som har noterat de här nya resultaten. Sen får vi se om vi kan landa i någon slutsats, med den kunskapen vi har eller om vi behöver ytterligare kunskap få fram, om möjligt, förklaringarna till den här förändringen, säger Inger Dahlgren på Havs- och vattenmyndighetens fiskförvaltning i en intervju för SVT.