Man brukar räkna med att temperaturen i haven för 100 miljoner år sedan var 15 grader högre än idag. Men en ny forskarstudie antyder att den metod man använt för att beräkna temperaturen är felaktig. Enligt den nya studien var temperaturen i haven för 100 miljoner år sedan inte alls så olik den som vi har idag. Vilket skulle betyda att den temperaturökning vi nu ser är än mer alarmerande.

- Om vi har rätt så utmanar vår undersökning årtionden av paleoklimatisk forskning, säger Anders Meibom, chef för EPFL: s laboratorium för biologisk geokemi och professor vid universitetet i Lausanne i en intervju för The Independent.

Tills idag har temperaturberäkningar utgått från studier av fossiler från små organismer, foraminifera, i havsbottnens sediment. De små organismerna bildar ett skal, vilket tar upp mer eller mindre av en specifik syreisotop beroende på om vattnet är varmt eller kallt. Genom att studera hur mycket av syreisotopen som finns i skalen har forskarna uppskattat temperaturen på vattnet när skalet bildades.

Den nya studien, som är gjord av forskare från Frankrike och Schweiz, visar dock att den metoden kan ha ett grundläggande fel. Experiment visar att halten av syreisotopen i fossiler inte är stabil över tid, utan kan förändras utan att lämna några synbara spår. Författarna hävdar att de tecken man tills idag tolkat som en nerkylning av havet, bara har varit en effekt av den just en sådan process.