I studien, som gjorts av forskare från Danmark och Tyskland, har man jämfört koncentrationen av mikroplaster i konserverade planktonprover, samt i konserverade prover från matsmältningsorganen i två fiskarter: Sill (Clupea harengus) och Skarpsill (Sprattus sprattus). Provserien sträcker sig mellan åren 1987-2015 och är tagen i vattnen utanför Bornholm.

Europas plastproduktion har närmast tredubblats sedan slutet på 1980-talet. Men, i motsats till forskarnas förväntningar, så kunde man inte se några förändringar i koncentrationerna av mikroplast, varken hos plankton eller fisk.

93 procent av de partiklar man hittade var i form av plastfibrer, vilket med stor sannolikhet tyder på att de kommer från sköljvatten från hushåll som tvättar kläder och andra syntetiska textilier. Förklaringen till att plastkoncentrationerna inte ökat i området, spekulerar forskarna därför, beror på att befolkningen kring Östersjön har legat stabilt under perioden.

De påpekar dock att undersökningen speglar lokala förhållanden. På avlägsna platser, till exempel i vattnen kring Sydpolen, är koncentrationerna av mikroplaster både lägre och det är andra partiklar än fibrer som dominerar.

Enligt Marie Löf, ekotoxikolog på Stockholms universitet, är resultaten lite oväntade.
– Precis som forskarna till studien så hade jag nog väntat mig att se ökning i koncentrationen av mikroplaster. Även en annan studie som undersökt förekomst av mikroplast i Stockholms skärgård visar att syntetiska fibrer är den dominerande typen av plastpartiklar vid havsytan. I just det här fallet använde de filter ner till 100 mikrometer, men det skulle även vara intressant att använda ännu finare filter för att kunna fånga upp riktigt små partiklar, säger hon.