Kallfjärdens naturreservat är ett skärgårdsområde som ligger i norra delen av Piteå kommun. Området inkluderar 18 öar samt ett antal mindre skär och grund i det allra yttersta havsbandet.

Öarna har olika karaktärer, där vissa är urskogslika medan andra är karga och klippiga. Undervattensmiljön består ett varierat landskap, med allt ifrån klippiga rev till långsträckta sten-och sandbottnar där fiskar som till exempel harr trivs bra. På de grunda, mjuka bottnarna växer mattor av kransalger.

För att skydda området har Länsstyrelsen Norrbotten nu beslutat att området blir ett naturreservat. I samma veva bestämdes även att ön Kunoöhällan i Luleå södra skärgård, som är en viktig häckningsplats för fåglar, blir naturreservat.

- Vi har en unik skärgård i Norrbotten med många stora biologiska värden. Genom att regeringen nu satsar särskilt på havsmiljön kan vi säkerställa att dessa värden bevaras. Det handlar bland annat om att säkra tillgången på ekosystemtjänster som tillgång på fisk att äta och rent vatten att bada i. De här nybildade naturreservaten bidrar till att vi även i framtiden kan få uppleva ett friluftsliv i en orörd skärgårdsnatur, säger Per-Anders Jonsson, chef på Naturskyddsenheten.