Regeringen vill därför satsa 35 miljoner kronor för 2018 för att minska läckage av den fosfor som lagrats på havs och sjöbottnar.

- För att få bukt med övergödningen måste näringstillförseln från land fortsätta att minska. Men det kan också behövas åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, det vill säga läckaget av fosfor från syrefria bottnar i Östersjöns kustområden såväl som i insjöar, säger Robert Almstrand på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

- För att få bukt med övergödningen måste näringstillförseln från land fortsätta att minska. Men det kan också behövas åtgärder för att minska den interna näringsbelastningen, det vill säga läckaget av fosfor från syrefria bottnar i Östersjöns kustområden såväl som i insjöar, säger Robert Almstrand på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Olika tekniska lösningar diskuterades i radioprogrammet Klotet där Tina Elfwing från Stockholms universitets Östersjöcentrum framhöll att sådana lösningar riskerar att flytta fokus och resurser från det absolut viktigaste, nämligen åtgärdsarbetet på land.