EU-kommissionens förslag om ett stopp för allt ålfiske i Östersjön har gett upphov till intensiva diskussioner om vad som är det bästa för ålen. Alla är överens om att problemen är omfattande och måste hanteras, men den bästa vägen dit är fortfarande oklar.

Debatten har kommit att fokusera på vad forskningen säger.

Det mest kvalificerade forskarsamhället i fiskefrågor är Internationella havsforskningsrådet, ICES. I maj i år konstaterade ICES i sina råd för den europeiska ålen att ”all mänsklig påverkan på produktion och lekflykt bör minskas till eller hållas så nära noll som möjligt”.

– Stäng ålfisket i Östersjön om ni så vill, men ge inte sken av att det gör skillnad för ålen, menar SLU-forskarna. Problemen kommer att kvarstå.

SLU-forskarna skriver: "Ålbeståndet påverkas av yrkes- och fritidsfiske, vattenförvaltning, vattenkraft, föroreningar och mycket mera. Hittills har Internationella Havsforskningsrådet, ICES, intagit en mycket försiktig hållning och återkommande förordat en minimering av all negativ påverkan, inklusive fisket. Genom att göra så, har ICES inte utnyttjat den bästa tillgängliga informationen, inte gett feedback på vad som verkligen har gjorts, och ICES ger därmed ingen vägledning framåt "