Nyligen trädde FN:s barlastkonvention i kraft, vilket innebär skärpta regler kring hanteringen av barlastvatten för att förhindra spridning av invasiva arter. Invasiva arter, som till exempel den svartmunnade smörbulten som upptäcktes första gången i Östersjön 1990, kan snabbt sprida sig okontrollerat i nya vatten och riskerar att orsaka allvarliga störningar på ekosystemet.

De nya reglerna som nu införts innebär att alla fartyg som byggs efter den 8 september i år måste vara utrustade med godkänd reningsteknik för barlastvatten. Äldre fartyg har däremot en omställningstid fram till år 2024, baserat på att de flesta fartyg som är i trafik i dag kommer att behöva gå in på varv och installera reningsteknik ombord.
– I princip är det samma reningstekniker som används på land för avlopps- och dricksvatten på land. Det kan vara till exempel UV-teknik, klorering, elektrolys, ozonbehandling, eller olika typer av kemikaliska behandlingar, säger Henrik Ramstedt, sakkunnig i miljöfrågor vid Transportstyrelsen, i en intervju för Baltic Eye.

Alla fartyg ska även ha ett barlastvattencertifikat, som visar att de uppfyller kraven på rening, samt en hanteringsplan för barlastvatten och en så kallad barlastvattendagbok, som registrerar hanteringen från dag till dag.
– Det här är en milstolpe mot att förhindra spridningen av invasiva arter, vilka kan skapa kaos i ekosystem, påverka den biologiska mångfalden och orsaka stora ekonomiska förluster, säger IMO:s generalsekreterare Kitack Lim i ett pressmeddelande.