De senaste 50 åren har den blåfenade tonfisken lyst med sin frånvaro längs den svenska västkusten. Anledningen har varit ett hårt överfiske. Efter regleringar i fisket har populationen börjat återhämta sig och och det kommer allt fler rapporter om stim som vandrar upp i nordöstra Atlanten och längs de svenska och danska kusterna. Senast i augusti landade en fiskare en rekordtung tonfisk på 250 kg i Skagerrak.

Nu ska ett 20-tal blåfenade tonfiskar märkas med elektroniska sändare, vilka ger information om plats, djup, havstemperatur och ljusförhållanden. Syftet är att lära sig mer om hur tonfiskarna rör sig och hur de parar sig. Bakom märkningsprojektet står WWF, Havsfiskelaboratoriet SLU Aqua och Sportfiskarna.
– Märkningsprojektet är mycket spännande och det första i sitt slag i Skandinavien. Om vi förstår orsakerna till att tonfisken återvänt kan vi identifiera vilka faktorer som gör det möjligt för den att fortsätta komma hit, säger Andreas Sundelöf, forskare vid SLU Aqua, i en intervju för Fisheco.