Sammantaget är de flesta glada över satsningen förstås, men påpekar att mycket borde gjorts för längesen. Man menar också att de utpekade satsningarna i huvudsak kommer att åtgärda ganska lokala företeelser, framför allt när det gäller miljögifter och övergödning. Det kommer inte att leda till någon genomgripande förbättring för havet som helhet.

Därför borde satsningen kompletteras inom andra delar av höstbudgeten för att backa upp åtgärdsarbetet på land med tillräckliga resurser. En satsning på åtgärder mot övergödning inom landsbygdsprogrammet till exempel liksom att snabba på processen för kemikaliereglering, få kontroll på kemikalier i varor och ta fram en mer systematisk identifiering av nya miljögifter. Budgetpropositionen för 2018, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, innebär att resurser bland annat ska läggas på att sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

Till dessa nya förslag har regeringen redan tidigare i år presenterat två paket: Dels en satsning på drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020 som ska användas för att minska utsläppen av mikroplast och plastprodukter, och strandstädning. Dels 200 miljoner kronor per år på våtmarker som ska användas för att säkra dricksvattenförsörjningen och våtmarkernas ekosystem, samt motverka övergödning.