Det är Havs- och vattenmyndigheten som har beslutat om att införa det nya spårbarhetssystemet, som gäller färska, frysta och kylda fiskeri- och vattenbruksprodukter som ska användas till livsmedel. Däremot omfattas inte beredda produkter som inläggningar och fiskpinnar, eller fångster som används till foder.

Kraven på att använda systemet gäller fångster som görs av EU-fartyg, även utanför EU:s havsområden, samt fiskodlingar på EU-vatten. I informationen ryms bland annat uppgifter om vilket fartyg eller vilken odling som produkterna kommer från, när och var de fångats eller skördats och vilka redskap som använts. Informationen följer sedan med genom hela leveranskedjan.

- I nuläget kommer konsumenterna inte att kunna ta del av de registrerade uppgifterna i spårbarhetssystemet. Butiker och restauranger väljer i princip själva, inom ramen för bestämmelser om konsumentmärkning, hur de vill informera om produkternas ursprung. Men det finns möjlighet att utveckla systemet i framtiden, säger Anders Bogelius som är verksamhetsutvecklare på Havs- och vattenmyndigheten.

Det nya spårbarhetssystemet har redan testats av ett 30-tal företag, men från och med 1 januari 2019 ska det användas av alla som berörs.