Ska man satsa på tekniska lösningar, så kallad geoengineering, för att snabba upp återhämtningen? Eller är det fortsatta åtgärder på land i form av avloppsreningsverk och förbättrad hantering av näringsämnen inom jordbruket som är den bästa lösningen?

Det kommer man att diskutera ikväll i en paneldebatt med företrädare för olika syn på denna intressanta och viktiga fråga.

Seminariet sänd direkt från kl. 17.00 via Östersjöfestivalens hemsida (se länk till höger). Havet.nu har samlat lite underlagsmaterial för den som vill läsa på i förväg!