Den blåfenade tonfisken är den största i släktet tonfiskar, och kan bli upp till tre meter lång och väga 3-500 kg. Exemplaret på 250 kg som fångades under måndagen kan dock vara det största som fångats av en svensk båt i modern tid.

Den blåfenade tonfisken förekommer i stora delar av Atlanten men har två separata lekområden som delar beståndet: ett ostligt som leker i Medelhavet och Östra Atlanten samt ett västligt som leker i Mexikanska golfen och Västra Atlanten.

Under 40- och 50-talet var blåfenad tonfisk fortfarande en vanlig fångst i Skagerrak, men sedan minskade beståndet drastiskt på grund av överfiske. De tonfiskar som fångas här härstammar troligen från Medelhavet och söker sig hit i jakt på makrill och sill. Tillgången i Skagerrak är därför till stor del beroende på fisket i Medelhavet.
– Sedan de satte in en kvot för fisket och tog kontroll över hur mycket som fångades så har beståndet ökat. Produktionen av fisken har också varit väldigt bra de senaste åren med fina årsklasser, så det har återhämtat sig snabbt, säger Massimiliano Cardinale, forskare på Institutionen för akvatiska resurser vid SLU, i en intervju för Bohuslänningen.

Det exemplar som fångades under måndagen lämnades sedan in till Göteborgs fiskeauktion, som uppger att det är första gången på 50 år som de fått in en blåfenad tonfisk för försäljning. Auktionen gav till slut ett kilopris på 160 kr/kg.

Den blåfenade tonfisken är fredad enligt svensk fiskerilagstiftning. Det innebär att riktat fiska efter arten är förbjudet. I vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster av blåfenad tonfisk.