I mitten av juli påträffades den främmande arten puckellax, även kallad "pinklax", i Ätran i Halland. Strax därefter kom en rapport om att ett tiotal exemplar fångats i Göta älv, samt ett exemplar i Ljungskileviken. Puckellaxen kan utgöra ett hot mot andra laxarter då den konkurrerar om föda och utrymme, samt att det även finns en risk för att den för med sig pararsiter och sjukdomar.

Puckellaxen, Oncorhynchus gorbuscha, härstammar från början från Norra Stilla havet och Norra Ishavet och det är den minsta av stillahavslaxarna. Under 50- och 60-talet planterades den ut kring Kolahalvön och senare i floder med utlopp i Vita havet och Barents hav, samt i Rigabukten.

Första gången en puckellax påträffades i Sverige var 1974 i Ljusnan i Hälsingland och året därpå en i Nybroån i Skåne. 1976 gjordes ett 40-tal fynd av arten längs ostkusten från Alnön i Medelpad till södra Roslagen i Uppland. Puckellaxen har påträffats i både Norge, Danmark och Finland, och i norska och finska älvar har den även lyckats reproducera sig.

Puckellaxen lever i havet, men redan efter ett till två år vandrar den upp i älvar för att leka. En lekmogen puckellax är cirka 40-55 centimeter lång, men den kan bli upp till ca 65-75 centimeter med en vikt på cirka 5 kilo.

Om puckellaxen fiskats upp ska den avlivas direkt och inte kastas tillbaka i vattnet. Alla fynd ska rapporteras till länsstyrelsen.