Projektet har stor potential att bidra till sänkta växthusgasutsläpp i framtiden. Projektet leds av Catherine Legrand, professor i marinekologi på Linnéuniversitetet. —Det känns jätteroligt och det innebär att vi kan fortsätta att utveckla vår forskning för att motverka klimatförändringar. Det är en bekräftelse på att den forskning vi håller på med är relevant och gör nytta.

Catherine Legrand och hennes kollegor inom forskningsprojektet Algoland har under flera år undersökt mikroalgers potential att rena luft och vatten. Sedan 2011 har de ett samarbete med Cementa i Degerhamn på Öland. Där har man tillsammans byggt upp en pilotanläggning där mikroalger tar upp koldioxid från röken som fabriken släpper ut. Samtidigt bildas biomassa som kan användas för att framställa värdefulla produkter, bland annat djurfoder och biobränsle.

Syftet med projektet, som nu beviljats medel, är att utveckla en plattform där algteknik används för att återvinna 5-10% av cementindustrins utsläpp av både koldioxid och kväveoxider, liksom för produktion av bioråvaror för högvärdiga produkter.