Under andra halvan av 1900-talet kollapsade flera valstammar. Men en minskande storlek på fångade valar kunde mätas redan 40 år innan arterna kollapsade. Det konstaterar forskare som jämfört storleken på blåval, sillval, kaskelot och sejval som fångats mellan 1900 och 1985.
Störst storleksskillnad fann man hos kaskeloter - de individer som fångades 1985 var i snitt fyra meter mindre än de som fångades 1905. Orsaken tros vara att de största individerna selekterats ut på grund av jakt.
Liknande mönster ser man idag hos många fiskarter, och forskarna föreslår att studier av snittstorlek kan hjälpa till att förvarna när en fiskpopulation ligger i riskzonen för att kollapsa.