Projektet i Trosa drivs av föreningen Ecopelag och försöket ska pågå under tre år, med start i år. I ett första skede handlar det om att ta reda på vilka platser som lämpar sig bäst för blåmusslorna och var de fäster bäst. I ett senare skede kommer man att titta på hur man sedan ska ta hand om musslorna och återföra näringsämnena till kretsloppet.

Trosa kommun har sagt att de kommer att bidra till finansieringen under samtliga tre år. - Det är en spännande forskningssatsning med syfte att lösa övergödningsproblematiken i Östersjön, vilket gör det intressant för oss som skärgårdskommun att delta i projektet”, säger Stefan Björnmalm, ordförande i Kommunstyrelsens ekoutskott, i ett pressmeddelande.

Storskaliga försök med musselodling pågår redan i bland annat Kalmarsund inom det internationella projektet Baltic Blue Growth, där 18 deltagare från Sverige, Estland, Lettland, Polen, Danmark och Tyskland deltar. Projektet i Kalmarsund är finansierat inom EU:s Östersjöprogram, av Länsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten, och har en total budget på 40 miljoner kronor.