Umeå Marina Forskningscentrum öppnar vi upp sin fina forskningsanläggning i Norrbyn, Hörnefors för allmänheten. Det nya fartyget för kustnära provtagning, r/v Botnica invigs och man passar på att visa upp sin verksamhet. Senaste nytt från forskarvärlden, provturer till sjöss, fiskdamm för barnen och fika för alla.

På den nya sidan om miljögifter i havet visas pedagogiskt vilka de är, var de kommer ifrån och hur samhället arbetar med att åtgärda problemen de för med sig. Ett avsnitt beskriver vad forskningen vet om hur olika typer av miljögifter påverkar olika organismer; fiskar, ryggradslösa djur, växter, fåglar, däggdjur och människa.