Situationen för haven är kritisk. 30 procent av de globala fiskebestånden är överfiskade och 60 procent är fullt utnyttjade. Att haven fylls med plast och annat skräp är ett snabbt växande problem. Försurning och uppvärmning av havet till följd av klimatförändring­arna riskerar att allvarligt skada hela eko­systemen. Samtidigt saknas det i dag tillräckligt med kunskap för att helt kunna greppa konsekvenserna av de påfrestningar som ­haven nu utsätts för.

Genom de globala målen och Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till "The Ocean Conference" för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. FN-konferensen ska driva på genomförandet och möjliggöra att fler tar ansvar för havens framtid.