Östersjön är inget undantag. Cirka 30 procent av Östersjöns livsmiljöer har minskat i antingen utbredning eller kvalitet under de senaste 50 åren. Många arter har också minskat kraftigt.

Det framkommer i en ny väl genomarbetad presentation av livsmiljöer under ytan i Östersjön. Här finns fakta och figurer om mångfalden, förutsättningarna, hoten och åtgärderna snyggt och pedagogiskt presenterat.

Den Europeiska Natura 2000-dagen firas i år för första gången. Samtidigt har medlemsländerna hittills inte uppfyllt sitt naturskyddsarbete. EU-kommissionen har antagit en ny handlingsplan för att hjälpa dem att påskynda arbetet. Östersjöcentrums Sofia Wikström hoppas att planen leder till hållbara åtgärder för fiske i skyddade områden.