Under årets Havs- och vattenforum i Göteborg kraftsamlar man inför FN-konferensen under temat "från källa till hav". Ett särskilt fokus sätts på de nya globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 14 ”hav och marina resurser” och mål 6 om "rent vatten och sanitet".

Tre ministrar deltar på konferensen denna vecka, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, klimat- och biståndsminister Isabella Lövin och miljöminister Karolina Skog. De håller också en pressträff om The Ocean Conference som Sverige står värd för tillsammans med Fiji i New York den 5-9 juni. Konferensen är det största FN-evenemang Sverige är med och arrangerar sedan Stockholmskonferensen 1972.

Omkring 80 procent av det skräp som finns i haven kommer från land. Uppskattningsvis 8 miljoner ton plastskräp hamnar årligen i havet, och plasten tar mycket lång tid att bryta ner. Miljöorganisationer menar att det redan år 2050 kommer det att finnas mer plast än fisk i haven om vi inte vidtar kraftfulla åtgärder.