Under mötet antogs en gemensam nordisk klimatdeklaration. Där slås bland annat fast att länderna är ense om att klimatförändringen är en av de största utmaningarna för människan, och att de nordiska länderna har en gemensam beslutsamhet att arbeta mot förändringarna genom ambitiösa åtgärder. – Norden är ett litet område men vi är också exempel på att sträng miljölagstiftning och ambitiösa klimatmål går att kombinera med starka ekonomier, säger klimatminister Isabella Lövin till DN. En nordisk plaststrategi antogs också. I sex punkter listas samarbete för att bland annat förhindra plastskräp och stötta återanvändning av plastprodukter. Att öka kunskapen om mikroplast och dess källor ingår också, liksom samarbete för att stoppa marin nedskräpning. Dessutom antogs en gemensam skrivelse i ämnet till EU-kommissionen. För första gången arrangeras också en gemensam nordisk strandstädardag den 6 maj. Då ska stränder i hela Norden städas. Arrangörer är Håll Sverige rent och dess systerorganisationer i grannländerna.