Den konstgjorda Biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk är en unik forskningsmiljö eftersom kylvatten från kärnreaktorer i årtionden pumpats ut i en kvadratkilometer stort invallat område i skärgården. Det har höjt vattentemperaturen med 5-10°C jämfört med det omgivande vatten. Andreas Ekström har bland annat studerat abborrar i sjön, för att ta reda på vad som händer när fiskar utsätts för extrema värmeböljor. Abborrarna är värmetåliga, och kommer troligtvis att klara värmeböljor förhållandevis bra, enligt Andreas.

- Men många värmekänsligare arter kan nog få det svårare att överleva värmeböljor, säger Andreas. Vi har sett att om temperaturen stiger över en viss gräns kan hela fiskbestånd slås ut.

Andreas forskning tyder på att det är syreförsörjningen till hjärtat som är problemet. Delvis kan det bero på att hjärtats egen syreförsörjning blir begränsad när det blir för varmt. Det kan i sin tur leda till att hjärtat inte klarar att pumpa nog med syrerikt blod till kroppen.