– Vi har tillsammans skapat den bok vi önskat oss fanns när vi själva var studenter, säger Pauline Snoeijs-Leijonmalm från Stockholms universitet som varit huvudredaktör.

Boken riktar sig i första hand till mastersstudenter och doktorander men även till forskare och andra som jobbar professionellt med Östersjön, som i detta sammanhang sträcker sig hela vägen från inre Bottenviken och Finska viken ända ut till Kattegatt.

I första hand belyser "Biological Oceanography of the Baltic Sea" Östersjöns biologi och hur ekosystemet fungerar. Människan är en integrerad del av ekosystemet och människans miljöpåverkan återkommer automatiskt i varje kapitel.

– För att kunna åtgärda miljöproblem och förvalta ekosystemet på rätt sätt, måste man främst förstå ekosystemets förutsättningar och det är därför vi har riktat in oss på det i första hand, säger Pauline Snoeijs-Leijonmalm.