Under Socialdemokraternas kongress i Göteborg beslutades att partiet ska arbeta för ett förbud mot bottentrålning i hela Sverige. Idag används trålning bland annat i fiske efter torsk och plattfisk, samt räka och havskräfta. Metoden är dock ifrågasatt eftersom den kan skada viktiga livsmiljöer på havsbotten och virvla upp bottensediment. Då trålning fångar all fisk från en viss storlek och uppåt (beroende på garnets maskstorlek) så finns också en risk att alla stora individer försvinner när fisketrycket är hårt.

Beslutet på kongressen innebär att (S) nu ska:

- verka för ett förbud mot bottentrålning i hela Sverige
- styra tilldelningen av fisketillstånd för svenska fiskare mot fiske med passiva redskap
- verka för att märkning om fiskemetod införs på alla fiskprodukter
- verka för ett förbud mot bottentrålning inom europeiska flottan

Beslutet kritiseras av Peter Olsson, ordförande på Sveriges Fiskares Producentorganisation, som menar att Sverige idag har världens skonsammaste trålfiske. Enligt honom skulle ett beslut slå hårt mot bland annat räk- och kräftfisket på Västkusten.
– Fiskare använder bara bottentrål på havets motsvarighet till åkrar, och det har man gjort i hundra år utan att det har haft någon inverkan på fisket där, säger han i en intervju med Sveriges radio.